Velkommen til Brancheforeningen for Biogas

Brancheforeningen arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund gennem omdannelse af husdyrgødning, restprodukter fra industri og husholdninger samt andre organiske restprodukter og biomasser til klimavenlig vedvarende energi og gødning til sikring af den fremtidige energi- og fødevareforsyning.

 
07.03Generalforsamling 2016

Brancheforeningen for Biogas afholder ordinær generalforsamling den 7. marts 2016 kl. 10.00-12.00


Generalforsamling 2016
Brancheforeningen for Biogas afholder ordinær generalforsamling den 7. marts 2016 kl. 10.00-12.00

Brancheforeningens bestyrelse
Ny bestyrelse valgt på Generalforsamling 2015.  
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen udarbejder designværktøj til biogasanlæg, så de indpasses i det åbne land.

Nordic Biogas Conference 2014
Nordic Biogas Conference 2014 blev afholdt i Reykjavik på Island den 27. - 29. august 2014. NBC 2016 afholdes af den finske biogasforening den 7. - 10. september 2016